Sự lựa chọn  bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ của bạn sẽ là một sự lựa chọn quan trọng mà bạn phải có trách nhiệm nhiều năm, nếu không phải